Zakończyła się rozbudowa Zakładu w Rudnie

Opublikowano:

W piątek, 10 października 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu polegającego na Budowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” etap II.

Przedmiotowy zakres przedsięwzięcia obejmował rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie – jednego z najnowocześniejszych zakładów w województwie. Inwestycja była współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie ponad 28 mln. zł.

Zakład w Rudnie odwiedziło tego dnia ponad stu zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk, Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, burmistrzowie i wójtowie, wśród nich Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa, która jest członkiem Związku Gmin "Czyste Środowisko".

Wśród gości byli także przedstawiciele wykonawcy inwestycji oraz firm współpracujących z zakładem. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia zakładu. Następnie odbyła się uroczysta konferencja, podczas której podsumowano zakończoną inwestycję oraz 5-letnią działalność ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

UG Lubawa