XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek, 27 września odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych.

W sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami wójt gminy – Tomasz Ewertowski odczytał najistotniejsze informacje. Na wstępie Między innymi zostały ogłoszone przetargi na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie i miejscowościach: Czerlin, Lubstynek, Rumienica i Tuszewo. Rozstrzygnięte zostały przetargi na dostawę węgla kamiennego sortyment kostka i węgla eko-groszek oraz na dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg ogłoszony przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Byszwałd – etap I.

Rozpoczęła się także inwestycja polegająca na przebudowie chodnika w Omulu a także zostały podpisane umowy na wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Rumienicy oraz projektu budowlanego do zgłoszenia osuszania ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach.

Na zakończenie wójt podziękował mieszkańcom Rożentala za przygotowanie tegorocznych dożynek. Odczytał list gratulacyjny od Starosty Powiatu Iławskiego Macieja Rygielskiego skierowany do mieszkańców i przekazał sołtysowi wsi Dariuszowi Kowalkowskiego również list od radnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Bernadety Hordejuk.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i interpelacji najwięcej emocji wzbudziła dyskusja, którą wywołało wystąpienie radnego powiatowego Janusza Pszczolińskiego. W kilku słowach radny przytoczył przebieg sesji powiatowej, na której złożył wniosek o zwiększenie środków w budżecie 2014 na drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy .

Radny powiatowy Stanisław Rudzyński stwierdził podczas sesji w powiecie i podczas sesji w gminie, że w gminie Lubawa drogi powiatowe są najlepsze w całym powiecie.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski stwierdził, że są to działania niezrozumiałe i działające przeciwko gminnym interesom i jeśli radny z naszego terenu mówi, że mamy najlepsze drogi, to na jakie pieniądze możemy liczyć w przyszłorocznym budżecie powiatu?

W dyskusji zabrał głos radny gminny Tadeusz Eremus zaznaczając, że radni gminy Lubawa od początku tej kadencji przeznaczają środki z budżetu gminy na remonty i modernizację dróg powiatowych, chociaż to zadanie należy do obowiązków powiatu.

Sołtys Rakowic Teresa Deka zgłosiła wniosek dotyczący przywrócenia rannego autobusu PKS do Lubawy, z którego korzystała młodzież dojeżdżająca do szkoły w Lubawie oraz osoby starsze do lekarza.

Wójt w odpowiedzi poinformował, że zorganizuje na ten temat spotkanie z przedstawicielami PKS-u oraz innych przewoźników. W celu przeanalizowania możliwości i opłacalności prosił o dostarczenie informacji na temat potencjalnej ilości osób zainteresowanych takim połączeniem oraz godziny kursowania autobusu. Podobne sygnały o potrzebie zapewnienia komunikacji z Lubawą miał także od mieszkańców Mortęg. W związku z tym należy się zastanowić nad możliwością połączenia pomiędzy Mortęgami, Osowcem, Rakowcami, Targowiskiem a Lubawą.

Podczas sesji przedstawiona została także informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – opinia Komisji.

Radni podjęli uchwały w sprawach:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013 – 2020, zmiany uchwały budżetowej, wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Lubawa do realizacji projektu partnerskiego pn. „Nasze Małe Przedszkole” przygotowanego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(mz)


 

Komentarze

Użytkownik dróg

Ci co go wybrali nie jeżdżą po drogach - stoją gdzie indziej. A on sam też chyba nie jeździ, tylko fantazja go niesie.............

(2013-10-01 23:59:39)
Mieszkaniec

Każdy ma takiego radnego, jakiego sobie wybrał.

(2013-09-30 18:46:37)
Rolnik

Droga powiatowa  kazanice  - zielkowo najlepsza w powiecie. Bacherkowi się poj....  od nadmiaru wody w organiźmie.

(2013-09-29 21:28:17)