Odnotowano zakażenia związane z wyjazdami uzdrowiskowymi, rehabilitacyjnymi ale też pojedyncze, w których nie ustalono źródła zakażenia

Opublikowano:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest od początku epidemii koronawirusa na pierwszej linii frontu w walce z nim. Raporty dzienne, pomoc osobom w kwarantannie, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich służb, wszelkie zalecenia, wytyczne – wszystkie te sprawy leżą w gestii Sanepidu. Jak pracuje Sanepid, z jakimi problemami się boryka? O te wszystkie sprawy spytaliśmy Jolantę Labiś, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie (zwanego dalej PPIS), a równocześnie dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie. [Od red.: Materiał został zredagowany 21 sierpnia 2020 r.] 

Jak przygotowujecie się Państwo do działania od 1 września, kiedy dzieci i młodzież wrócą do szkół a najmłodsze dzieci do żłobków? Jakie są wytyczne i jak będzie sprawdzane przeprowadzanie w tych placówkach wszelkich procedur?

- Zostały opracowane wytyczne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół. W oparciu o opracowane wytyczne i zalecenia, dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki danej placówki, a także w oparciu o aktualne przepisy prawa. Natomiast PPIS w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wdroży odpowiednie procedury postępowania i wydana zostanie opinia, co do możliwości dalszego funkcjonowania danej placówki i formy jej funkcjonowania.

Czy w okresie wakacji praca Sanepidu jest wzmożona w związku z przemieszczaniem się osób z jednego kraju do drugiego, podobnie z regionami w Polsce?

- W okresie wakacji odnotowano znaczny wzrost zakażeń w kraju, ma to również przełożenie na liczbę zakażeń w województwie warmińsko–mazurskim, i też w powiecie iławskim. Odnotowano zakażenia związane z wyjazdami uzdrowiskowymi, rehabilitacyjnymi ale też pojedyncze zakażenia, co do których, nie ustalono źródła zakażenia. Nie posiadamy potwierdzonego przypadku zakażenia z wyjazdu zagranicznego.

W powiecie iławskim organizowane są wesela, imprezy publiczne. Proszę powiedzieć, jakie są zalecania, wytyczne? Czy zdarzyło się, że były one łamane i była konieczna interwencja służb sanitarnych li np. policji?

- Liczba gości, zgodnie z aktualnymi przepisami to maksymalnie do 150 uczestników imprezy z wyłączeniem ich obsługi. Organizatorzy takich imprez muszą realizować wytyczne dotyczące organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć), czy spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (zalecenia dostępne na stronach internetowych PSSE, WSSE, GIS czy stronie Ministerstwa Zdrowia).

Nie odnotowano łamania zasad organizowanych imprez (w tym wesel i przyjęć), natomiast odbieramy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania nakazu noszenia maseczek w sklepach, restauracjach, itp. W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, PPIS w Iławie podejmuje działania kontrolne nw. obiektów:

 - dyskotek i klubów nocnych,
- obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- salonów fryzjerskich, kosmetycznych,
- sklepy spożywcze, w tym wielkopowierzchniowe,
- teatry, kina (imprezy wewnątrz budynków),
- zakłady pracy,
- zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego,
- hotele,
- stacje paliw,
- apteki,
- punkty sprzedaży lodów/ soków/cukiernie,
- dworce PKP,
- domy weselne,
- imprezy plenerowe,
- obiekty kultu religijnego.  

Czy telefon dyżurny w sprawie koronawirusa działa całą dobę? Czy są jakieś statystyki, jeśli chodzi o liczbę odebranych telefonów w sprawie koronawirusa?

- Telefon kontaktowy w sprawie kwarantanny i zdrowia pod nr 222-500-115 jest obsługiwany przez infolinię, sprawy administracyjne w zakresie kwarantanny należy kierować na numery stacjonarne w godzinach urzędowania Stacji, tj. od godz. 7:25 do 15:, natomiast telefon alarmowy jest przeznaczony do kontaktu dla osób które są w kwarantannie, izolacji domowej, i muszą skontaktować się z pracownikiem PSSE w Iławie w ważnej dla nich sprawie oraz innych osób, które muszą kontaktować o każdej porze z pracownikiem PSSE w Iławie np. innych pracowników PSSE z kraju, aby zgłosić np. zakażenie koronawirusem osób zamieszkujących nasz powiat, czy osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym. Nie prowadzimy statystyki w zakresie odbieranych telefonów, faktem jest że był okres, że interesanci zwracali uwagę na trudności z dodzwonieniem się do PSSE w Iławie – miało to miejsce szczególnie przed uruchomieniem infolinii.

Z jakimi pytaniami, problemami najczęściej zgłaszają się ludzie?

- Wachlarz pytań jest ogromy, można go podzielić na różne kategorie pytań np. związanych z wchodzącymi w życie przepisami prawnymi - wówczas odbieramy telefony od osób, które mają zamiar podróżować, wyjechać z lub przyjechać do naszego kraju, od pracodawców zatrudniających obcokrajowców, instytucji publicznych i przedsiębiorców, których dotykają ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone w związku z trwającym w kraju stanem epidemii. Wiele rozmów prowadzimy, z osobami pozostającymi w kwarantannie lub w izolacji. To jest trudna sytuacja dla nich, potrzebują wysłuchania i wparcia, na tyle, na ile to możliwe, pracownicy starają się im pomóc, wytłumaczyć lub podać numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu, czy też np. psychologa. Bywają również i rozmowy telefoniczne mniej przyjemne dla nas - od osób bardzo roszczeniowych, wyrażających swoje niezadowolenie np. z naszej pracy, czy załatwianie spraw nie po myśli danej osoby, na szczęście jest ich znacznie mniej. Pracownicy Stacji muszą pracować przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z opracowanymi wytycznymi i zaleceniami w okresie trwającego w RP stanu epidemii.

Jak wygląda współpraca Sanepidu z samorządami w walce z koronawirusem?

- W okresie uchylenia części ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wiele organów samorządowych występowało do PPIS w Iławie o zatwierdzanie opracowanych procedur lub przeprowadzenie badań przesiewowych personelu zatrudnionych w tych placówkach.

Jak przebiega współpraca z Powiatowym Szpitalem im. Wł. Biegańskiego w Iławie?

- W Powiatowym Szpitalu w Iławie zorganizowany został mobilny punkt poboru wymazów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Głównie współpracujemy na tej płaszczyźnie i współpraca układa się dobrze.

Koronawirus dominuje w świadomości społeczeństwa, ale Sanepid nie tylko tym tematem się zajmuje. Czy odnotowuj się przypadki innych groźnych chorób, m.in. boreliozy, zatrucia grzybami itp.?

- Tak, w dalszym ciągu odnotowuje się zachorowania na inne choroby zakaźne, salmonellozy, pokąsania przez zwierzęta osób, które są kwalifikowane do szczepień przeciwko wściekliźnie, jednak w okresie epidemii znacznie mniej odnotowuje się zgłoszeń zachorowań na boreliozę, w 2020 r. nie odnotowano zatrucia grzybami.

Czy odnotowuje się faktycznie niższe statystyki jeśli chodzi o choroby układu pokarmowego, czy też tzw. chorób brudnych rąk, typu salmonella, o czym donoszą ogólnopolskie media?

- W okresie od 1.01.2019 r. do 15.08.2019 r. odnotowano:

- 8 przypadków zachorowań na salmonellozy,

- 91 przypadków zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe,

- 80 przypadków zachorowań na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu.

W okresie od 1.01.2020 r. do 15.08.2020 r. odnotowano:

- 14 przypadków zachorowań na salmonellozy,

- 43 przypadków zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe,

- 47 przypadków zachorowań na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu.

Z wyżej wymienionych porównania wynika, że ogólna liczba zachorowań w 2020 r., jest niższa w porównaniu z 2019 r., można sądzić, że jedną z przyczyn odnotowanego spadku zachorowań może być pozostawanie dzieci w domach w okresie roku szkolnego, spowodowane zdalnym nauczaniem i nie funkcjonowaniem przedszkoli, żłobków.

www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)