100. rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Uroczystości w Lubstynku, gmina Lubawa

Opublikowano:

Uroczystą mszą świętą w Złotowie zainaugurowano uroczystości 100. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Plebiscyt przeprowadzony 11 lipca 1920 na Warmii, Mazurach i Powiślu, był jednym z dwóch plebiscytów dotyczących Polski, wyznaczonych w 1919 roku w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I wojnę światową. W granicach Polski po plebiscycie pozostały wsie: Czerlin, Napromek, Groszki, Lubstynek.

Po Eucharystii oficjalne uroczystości odbyły się w malowniczo położonej wsi Lubstynek, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Na tablicy widnieje napis - Pamięci mieszkańców Warmii i Mazur oraz Ziemi Lubawskiej, którzy opowiedzieli się za przyłączeniem tych ziem do Polski”.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Bożena Ulewicz - reprezentująca Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, Jarosław Szarek - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Kierski z olsztyńskiej delegatury IPN, Prezes Kolegium IPN Wojciech Polak, senator Bogusława Orzechowska, Marszałek województwa  Gustaw Marek Brzezin, Krzysztof Nowacki - Kurator Oświaty, ks. Biskup Andrzej Suski, ks. Marcin Staniszewski - dziekan dekanatu lubawskiego, wicestarosta powiatu iławskiego - Marek Polański, Jerzy Czapliński - wicestarosta powiatu nowomiejskiego oraz wielu innych gości i mieszkańców gminy Lubawa.

Poseł Zbigniew Babalski odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do mieszkańców  Ziemi Lubawskiej. Głos zabrał również gospodarz tej ziemi - Wójt Tomasz Ewertowski.
W Lubstynku odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców tych ziem, głosujących w 1920 roku za Polską. Zorganizowana została również wystawa plenerowa poświęcona wydarzeniom z roku 1920. Warto nadmienić, że została wzbogacona o plansze poświęcone przebiegowi plebiscytu w miejscowościach, które zostały do Polski w 1920 roku przyłączone.

Pamiątkowa tablica, została przygotowana i ufundowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, za porozumieniem z gminą Lubawa. Tablica wykonana jest z brązu (dłuta rzeźbiarza Dawida Wawrzyniaka) i upamiętnia przede wszystkim Polaków, którzy w tamtych dniach opowiedzieli się odrodzoną Rzeczpospolitą. Upamiętnienie zostanie umieszczone na głazie narzutowym, którego transport i przygotowanie zapewniła gmina Lubawa. 

(mz)