120 LITRÓW PŁYNU DLA GMINY LUBAWA

Opublikowano:

Wojska Obrony Terytorialnej dostarczyły 120 litrów płynu dezynfekującego do Urzędu Gminy Lubawa. Płyn trafi do szkół podstawowych znajdujących się na terenie lubawskiej gminy.

Środek do dezynfekcji dostarczony został w ramach akcji obejmującej województwo warmińsko-mazurskie. Jej celem jest zaopatrzenie samorządów,które następnie przekażą go do podległych im jednostek. Akcja zakłada wyprodukowanie i dystrybucję 40 tys. litrów płynu.

Do tej pory trafiło już ponad 26 tys. do ponad trzystu instytucji z sektora publicznego z naszego województwa. W transporcie i dystrybucji pomagają żołnierze 4. Warmińsko- Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Olsztyna. W czwartek 14 maja płyn trafił do gminy Lubawa.

Dar ten był możliwy dzięki fundatorom oraz osobom i instytucjom zaangażowanym w akcję, a są to: Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie, firmy Polmos Żyrardów, Michelin Polska S.A., Caritas Diecezji Ełckiej oraz 4 Warmińsko-Mazurska Brygada WOT. Serdecznie dziękujemy.

UG Lubawa