UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE

Opublikowano:

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa (SAR–CoV-2) wywołującego chorobę COVID–19 wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w Iławie od 30 marca br. (poniedziałek) DO ODWOŁANIA będą załatwiane wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz przez platformę e-puap. Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego http://bip.powiat-ilawski.pl/. Oznacza to brak możliwości osobistego załatwiania spraw.

Ponadto w przedsionku urzędu zostaną wystawione urny (osobne dla każdego wydziału), do których klienci będą mogli wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty skierowane do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu.

S T A R O S T A
Powiatu Iławskiego
/-/ Bartosz Bielawski

TELEFONY KONTAKTOWE  DO STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE
Centrala – (89) 649 07 00
Sekretariat – (89) 649 07 05
• Wydział Komunikacji:
(89) 649 07 32, (89) 649 07 51, (89) 649 07 34
  prawa jazdy: (89) 649 07 52   
Stanowisko zamiejscowe w Lubawie:
(89) 645 37 63
• Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
(89) 649 07 70, (89) 649 07 76
• Wydział Geodezji i Nieruchomości:
(89) 649 07 64, (89) 649 07 60
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej:
(89) 649 07 65, (89) 649 07 66
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
(89) 649 07 78, (89) 649 07 55
• Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa:
(89) 649 07 20
• Wydział Budżetu i Finansów:
(89) 649 07 45, (89) 649 08 27
• Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
(89) 649 07 16, (89) 649 07 39  

źródło: powiat-ilawski.pl