II Sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” Tymi słowami Tomasz Ewertowski złożył ślubowanie podczas II zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa obejmując urząd wójta już po raz trzeci.

Sesja odbyła się we wtorek, 6 grudnia, wzięło w niej udział 14 radnych.Podczas spotkania zostały podjęte uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady oraz w sprawie ustalenia przewodniczących Komisji oraz ich zastępców.
Powołane zostały Komisje Rady Gminy Lubawa w następujących składach osobowych:

KOMISJA REWIZYJNA


Tadeusz Eremus

Anna Guzowska

Roman Jankowski
Grzegorz Palczewski – przewodniczący

Józef Senkowski – zastępca przewodniczącego

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

Joachim Dutkiewicz – przewodniczący

Roman Jankowski – zastępca przewodniczącego

Krzysztof Józefowicz

Dariusz Kowalkowski

Stanisław Kowalkowski

Stanisław Kruszewski

Kazimierz Neumann

Grzegorz Palczewski

KOMISJA SPOŁECZNA

Benedykt Czarnecki – przewodniczący

Tadeusz Eremus

Anna Guzowska – zastępca przewodniczącego

Karol Kuczyński

Jan Laskowski

Jan Licznerski

Józef Senkowski