Dzień Edukacji w Zespole Szkół w Lubawie. Pasowanie na ucznia w zawodzie

Opublikowano:

„Nauka jest jak niezmierzone morze. Im więcej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony”


Komisja Edukacji Narodowej powstała w Polsce w 1773 roku jako pierwsze w świecie ministerstwo oświaty, które zreformowało cały ówczesny system szkolnictwa, dlatego na pamiątkę tego wydarzenia w każdej szkole corocznie odbywają się różnego rodzaju uroczystości.

Tak też było w Zespole Szkół w Lubawie. Dnia 14. 10. 2019 roku o godz. 9. 30 w auli przy ulicy Gdańskiej 25 zorganizowano montaż słowno-muzyczny pod hasłem: „Wyjątkowym nauczycielom”. Uczniowie z klas: III H, III B oraz I D pod kierunkiem pań polonistek: Anny Modrzewskiej i Danuty Jaworskiej, podziękowali słowami piosenek i poezji pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi za trud włożony w wykształcenie i wychowanie młodzieży.

W trakcie uroczystości nie zabrakło też części humorystycznej, podczas której tata i jego syn Mariusz przekonywali polonistę, aby umożliwił uczniowi przejście do następnej klasy mimo nieopanowania minimum wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej z języka polskiego. Podczas przedstawienia uczniowie podarowali pedagogom drobne upominki.

W trakcie uroczystości głos zabrała pani Dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie – Anna Empel, która wręczyła wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi nagrody. Życzyła wszystkim zebranym dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym podkreślając, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Następnie głos zabrali również zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Iławskiego pan Marek Polański, Starszy Cechu pan Krzysztof Ornowski oraz przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców pan Aleksander Nowakowski.

Po akademii odbyło się „pasowanie” na ucznia w rzemiośle klas pierwszych odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w CECH-u. Pasowania dokonał Starszy Cechu – pan Krzysztof Ornowski.

materiał ZS w Lubawie