Uroczysty odbiór ciągu pieszo-rowerowego w Fijewie

Opublikowano:

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo  wybudowano kilkaset metrów ciągu pieszo-rowerowego  Inwestycja zrealizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy znacznym udziale finansowym Gminy Lubawa,
połączyła istniejąca już wcześniej ścieżkę w ciągu drogi 541 z miejscowością Fijewo i miastem Lubawa.

Ciąg  pieszo-rowerowy  zrealizowany  został przez firmę PDB Brodnica.
Jest to efekt intensywnych starań władz gminy Lubawajak podkreślił marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podczas uroczystego odbioru inwestycji we wtorek 10 września. W spotkaniu uczestniczyli  także: dyrektor ZDW Waldemar Królikowski, dyrektor wydziału finansowego ZDW Bożena Grabkowska, dyrektor zarządzania siecią ZDW Tomasz Raczkowski oraz kierownik rejonu Nidzica Janusz Adamiak.

Obok władz Gminy z wójtem Tomaszem Ewertowskim na czele, byli obecni także radni i sołtysi gminy Lubawa oraz przedstawiciele wykonawcy.

Pierwsza część odbioru obyła się w sali sesyjnej Gminy Lubawa, gdzie zarówno marszałek województwa jak i wójt podkreślili wagę zrealizowanego zadania oraz jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na zakończenie głos zabrał Tomasz Raczkowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich, który w kilku słowach opowiedział o inwestycji.Koszt  wyniósł ponad 500 tys. zł. z czego 150 tys. to udział finansowy Gminy Lubawa.

W  dalszej  części uczestnicy przeszli na teren ciągu pieszo-rowerowego. Nowo powstałą ścieżkę poświęcił ksiądz dziekan Marcin Staniszewski a symbolicznego przecięcia wstęgi, m.in. dokonali: marszałek województwa, wójt gminy, dyrektor ZDW, prezes PDB – wykonawcy robót oraz sołtys Fijewa.

(elubawa)  
foto mz