Dzień Nauczyciela w Lubawie

Opublikowano:

O godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Lubawie rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela przygotowana przez uczniów i zespół Iskierki pod kierunkiem p. Bożeny Nowakowskiej i p. Anny Leśniewskiej.

Pani Dyrektor Elżbieta Kowalkowska przypomniała o znaczeniu edukacji w społeczeństwie, podziękowała nauczycielom za codzienną pracę oraz rozdała dużej grupie nauczycieli Nagrody Dyrektora. Pan Robert Swat przekazał życzenia i nagrody w imieniu Burmistrza Miasta. Ksiądz proboszcz Tadeusz Breza do życzeń dołączył prezent w postaci Encyklopedii Gutenberga w formie elektronicznej.

Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała za to, że dla nauczycieli najważniejsze są dzieci oraz za zapał wkładany w ich nauczanie. Samorząd Szkolny przyznał statuetki Aniołów pedagogom wybranym w plebiscycie. W tym roku nauczycielami-aniołami zostali:  Aleksandra Majka i Andrzej Kaniuka.

Nagrody przyznane przez dyrektora szkoły otrzymali:
Michał Kanterewicz,  Ewa Sendlewska,  Jolanta Knoblauch, Witold Fafiński,  Wioletta Tarasiuk, Agnieszka Hejda, Roman Antoniewicz, Sabina Kobacka,  Beata Kozłowska, Gabriela Prusik, Mirosław Kowalczyk.