Rada Gminy Lubawa uchwaliła budżet na 2019 rok

Opublikowano:

W piątek 28 grudnia odbyła się  IV zwyczajna, zarazem ostatnia w tym roku, sesja Rady Gminy Lubawa.  Najważniejszym jej puntem było uchwalenie budżetu na przyszły rok. Zakłada on 10 mln 405 tys. zł wydatków majątkowych w tym 3 mln 145 tys. zł na drogi gminne.

Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, w którym m.in. poinformował o odbiorze remontu drogi gminnej w Wałdykach, rozpoczęciu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Fijewo oraz zakończeniu remontu świetlicy wiejskiej w Mortęgach na potrzeby Klubu Senior+.

W dalszej części sesji radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2019 – 2025. Następnie, po odczytaniu opinii wypracowanej przez Komisje Rady a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2019 rok.
Zakłada on planowane dochody w wysokości 48.964.556,96 złotych i wydatki w kwocie 55.464.556,96 złotych, z czego 10.405.000 złotych to wydatki majątkowe.

Obok remontów dróg w budżecie przewidziano wydatki na inne inwestycje,m.in. na dokończenie budowy sali gimnastycznej w Tuszewie oraz dalszą realizację budowy gminnej sali sportowej w Byszwałdzie.

Podczas sesji przegłosowano także także uchwały dotyczące: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej, zawarcia porozumienia międzygminnego, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Na zakończenie głos zabrał Wójt, który w kilku słowach podziękował wszystkim za wspólną pracę i życzył szczęśliwego Nowego Roku oraz dalszej dobrej współpracy dla dobra mieszkańców.

Na podst relacji wideo opr. mz 
foto p/sc