Jubileusz 100-lecia OSP w Omulu

Opublikowano:

W sobotę 25 sierpnia odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu, podczas którego nastąpiło nadanie jednostce Sztandaru, wręczenie odznaczeń związkowych oraz uhonorowanie jednostki Złotym Znakiem Związku za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej w imię dobra społeczności i Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księdza dziekana Marcina Staniszewskiego oraz księdza proboszcza z Prątnicy, Tomasza Mowińskiego. Mszy asystowały poczty sztandarowe jednostek OSP gminy a także z miasta Lubawa. Oprawę muzyczną prowadziła Miejska Orkiestra Dęta w Lubawie.

Po mszy goście przeszli pod budynek remizy, gdzie dokonano uroczystego zawieszenia pamiątkowej tablicy. Następnie, od złożenia meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości rozpoczęła się część oficjalna. Meldunek złożył kpt. Krzysztof Rutkowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie, a przyjął Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego zarazem Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Olsztynie - Gustaw Marek Brzezin.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski powitał zaproszonych gości, m.in. Marszałka Województwa a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału ZOSP RP w Olsztynie – druha Gustawa Marka Brzezina, Starostę Powiatu Iławskiego Marka Polańskiego, Wicestarostę Powiatu Iławskiego, a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie – druha Stanisława Kastrau, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – druha Juliana Lemiecha, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – bryg. Piotra Wlazłowskiego oraz byłego komendanta PSP w Iławie  st.bryg.Macieja Jasińskiego.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także byłych druhów jednostki OSP Omule – Jana Maciołka, Jana Ruteckiego, Benona Mężydło, Zbigniewa Linkner, Zeferyna Boruch i Zenona Bukowskiego oraz delegacji z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa.

Po tym, jak prezes OSP Omule - dh Eugeniusz Klejna przytoczył rys historyczny jednostki, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń. Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego zostały wyróżnione następujące osoby:

- dh Eugeniusz Klejna – złotym medalem,
- dh Tomasz Rykaczewski srebnym medalem,
- dh Dariusz Karkut srebnym medalem,
- dh Mariusz Okoniewicz srebnym medalem,
- dhMariusz Babski zrebnym medalem,
- dh Dawid Klejna brązowym medalem,
- dh Piotr Kuczyński odznaczeniem Wzorowego Strażaka.

Uroczystym punktem była także ceremonia nadania i wręczenia sztandaru jednostce. Sztandar, którego fundatorami są mieszkańcy Omula i okolic na ręce prezesa Eugeniusza Klejny wręczył prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Olsztynie .

Po przemówieniach przybyłych gości wypełnionymi gratulacjami, życzeniami i wspomnieniami nastąpiła kolejna część programu jakim był poczęstunek oraz zabawa przy dźwiękach zespołu Zula i spółka. (elubawa)

foto mz