TELEOPIEKA W GMINIE LUBAWA

Opublikowano:

Gmina Lubawa przystąpiła do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki. Jest to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych. Minimalizuje negatywne skutki różnych nagłych zdarzeń domowych, a czasami nawet ratuje życie.

W połowie lipca wójt gminy Tomasz Ewertowski podpisał umowę z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki. Teleopieka to system bezpłatny dla beneficjentów, zadanie w 2018 roku zostanie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środków własnych Gminy Lubawa. W bieżącym roku teleopieką objętych zostanie 20 mieszkańców gminy.

Najważniejsze elementy systemu teleopieki to bezprzewodowy przycisk SOS, noszony stale przy sobie w formie opaski na nadgarstek tzw. „przycisk życia”, prosty w obsłudze telefon umożliwiający kontakt głosowy, Centrum Alarmowe pracujące 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz zapewnienie osób mogących podjąć interwencję na miejscu (np. rodzina, sąsiedzi).

Zastosowanie tego typu nowoczesnego rozwiązania jest odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa, a także wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz rosnące koszty opieki instytucjonalnej finansowanej ze środków publicznych, głównie samorządowych.

Warunki udziału w programie to: zamieszkiwanie na terenie Gminy Lubawa, wiek powyżej 60 lat, bycie osobą zależną, w tym: samotną, schorowaną, niepełnosprawną, wypełnienie niezbędnych dokumentów, pozwalających na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania beneficjanta.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

UG Lubawa