Umowy na dofinansowanie inwestycji

Opublikowano:

Do połowy września 2018 roku potrwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50% dofinansowane z budżetu państwa.

Przebudowa drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo Nr 147021N w miejscowości Łążyn została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Uroczyste podpisanie umowy odbyło sięw środę 4 lipca w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Zadanie zrealizuje firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza, która jest także wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica. W ramach zadania, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane pobocza, zjazdy i chodniki. Docelowo przy wyremontowanym odcinku w Łążynie powstanie także przejście dla pieszych i zostanie zamontowane oświetlenie.

Natomiast kilka dni wcześniej, 19 czerwca wójt Tomasz Ewertowski uroczyście podpisał umowę z wicewojewodą warmińsko-mazurskim Sławomirem Sadowskim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Kwota dofinansowania w wysokości 50% wartości inwestycji zostanie przekazana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. W ramach zadania zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni asfaltowej i wykonanie nowego odcinka, położenie chodników z kostki betonowej, wykonanie zjazdów na posesję czy przepustów.

W ramach rozeznania rynku został również wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

Fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

UG Lubawa