Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MLKS Motor Lubawa

Opublikowano:

6 lipca w piątek w sali MOK w Lubawie po przerwie wznowiono Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu MLKS Motor Lubawa. Zebranie otworzył Prezes klubu – Marek Olejniczak, który podobnie jak w ubiegłym tygodniu powitał zaproszonych gości, przedsiębiorców oraz delegatów.

Delegaci obecni podczas zebrania na przewodniczącego powołali Jacka Różańskiego,  sekretarzem został Marek Olejniczak.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił trener Krzysztof Malinowski, który podkreślił  bardzo dobrą pracę z młodzieżą czego dowodem jest to, że wychowanek Paweł Ewertowski będzie grał w II ligowej drużynie Gryf Wejherowo. Szymon Modrzewski, Miłosz Olejniczak oraz Łukasz Margalski są w zainteresowaniu klubów I i II ligi.

Cieszymy się z tego, bo takie są reguły. Nie możemy zamykać młodym drogi do dalszego rozwoju. Drużyna seniorów, aby grała w IV lidze musi zostać wzmocniona zawodnikami z innych klubów -podkreślił trener.

W dalszej części przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Raszkowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. (mz)

Przed głosowaniem odbyła się krótka dyskusja na temat relacji klubu z samorządem, na temat  obchodów 50-lecia klubu, pracy z młodzieżą itp...
Delegaci dokonali wyboru stosownych komisji - uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej.

W zebraniu uczestniczyło 25 członków. Za udzieleniem  absolutorium głosowało 17 delegatów, 2  się wstrzymało.
W dalszej części dokonano wyboru pięciu kandydatów do nowego Zarządu klubu w osobach: Krzysztofa Malinowskiego, Marka Olejniczaka, Marcina Banackiego, Jerzego Jurkiewicza oraz Jacka Szpanowskiego.

Delegaci wybrali Prezesa klubu przy 21 głosach za, 2 wstrzymujących został nim Marek Olejniczak. Wybrano również Komisję Rewizyjną klubu: Kazimierz Raszkowski, Jerzy Sendlewski i Karol Malinowski.