Podsumowanie Dni Rodziny w Gminie Lubawa

Opublikowano:

Zakończyły się obchody XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Gminie Lubawa.  Tegoroczne Dni Rodziny przebiegały pod hasłem „Rodzina - Dom - Ojczyzna” skłaniającym do refleksji o rodzinie jako fundamencie społeczeństwa.

W okresie od 11 maja do 15 czerwca odbył się cykl inicjatyw, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy, w tym również dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy Lubawa. W wielu miejscowościach zorganizowano łącznie 14 inicjatyw, były to m. in.: warsztaty animacyjne i artystyczne, pikniki rodzinne, spotkania integracyjne, pogadanki, konkursy i rozgrywki sportowe. W organizację wydarzeń poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa włączyły się również rady sołeckie, szkoły, koła gospodyń wiejskich oraz kluby seniora z terenu gminy Lubawa.

Zorganizowane wydarzenia miały charakter integracyjny, a ich głównym celem było tworzenie pozytywnego klimatu wokół rodziny oraz kształtowanie odpowiednich postaw i relacji rodzinnych.

  OPS Lubawa