Rakowianki na Festiwalu Kultur w Olsztynie

Opublikowano:

"Z takim zespołem można by do rana - nogi chodzą, ręce klaszczą" - to podsumowanie występu "Rakowianek" przez prowadzącą Festiwal Kultur w Olsztynie. Celem festiwalu było pokazanie form zachowania i kultywowania tradycji i obrzędów regionalnych.

Większość zespołów to zespoły doświadczone z 20, a nawet 30-letnim stażem, przez cały okres swojej pracy zajmujące się tylko folklorem, prezentujące bogatą paletę strojów ludowych. Trwający klika godzin festiwal był dobrą lekcją poglądową, jak należy przygotowywać się do tego typu imprez. Rakowianki wróciły zadowolone i bogatsze w kolejne doświadczenia artystyczne. 

Materiał: Rakowianki