Teleopieka w Gminie Lubawa

Opublikowano:

Gmina Lubawa przystępuje do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki. Teleopieka to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych. Minimalizuje negatywne skutki różnych nagłych zdarzeń domowych, a czasami nawet ratuje życie.

Najważniejsze elementy systemu teleopieki:

· bezprzewodowy przycisk SOS, noszony stale przy sobie w formie opaski na nadgarstek – tzw. „przycisk życia”,
· prosty w obsłudze telefon umożliwiający kontakt głosowy,
· Centrum Alarmowe pracujące 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, wydzielone do obsługi zgłoszeń i alarmów bezpieczeństwa,
· należyta ochrona danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
· zapewnienie osób mogących podjąć interwencję na miejscu (np. rodzina, sąsiedzi).

Korzyści z wdrożenia systemu:

· wsparcie systemu powiadamiania ratunkowego (Centrum Alarmowe pracuje 24/7),
· odciążenie aktywnych zawodowo członków rodziny i opiekunów,
· wydłużenie możliwości samodzielnego gospodarowania w miejscu zamieszkania (np. poprzez opóźnienie konieczności korzystania z domów pomocy społecznej),
· aktywizacja samopomocy sąsiedzkiej.

Zastosowanie tego typu nowoczesnego rozwiązania jest odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa, a także wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz rosnące koszty opieki instytucjonalnej finansowanej ze środków publicznych, głównie samorządowych.

Teleopieka to system bezpłatny dla beneficjentów, zadanie w 2018 roku zostanie  sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środków własnych Gminy Lubawa. W bieżącym roku teleopieką objętych zostanie 20 mieszkańców gminy.

Warunki udziału w programie:

· zamieszkiwanie na terenie Gminy Lubawa,
· wiek powyżej 60 lat,
· bycie osobą zależną, w tym: samotną, schorowaną, niepełnosprawną,
· wypełnienie niezbędnych dokumentów, pozwalających na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania beneficjenta.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w terminie do 31.05.2018r.

Osoba do kontaktu:
Agata Kemska – pracownik socjalny 
Tel. 89 645 54 55
akemska@gopslubawa.pl