XXX sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

We wtorek 31 października odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa.

W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski przekazał szczegóły spotkania z przedstawicielami Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 15. - Trwa analiza i projektowanie przebudowy, a dobra wiadomość jest taka, że przebudowa obejmie cały odcinek drogi przebiegający przez teren gminy Lubawa. Planuje się jeden zjazd do Rożentala od strony Lubawy, który zostanie rozbudowany do skrzyżowania lub w tym miejscu powstanie rondo. Jest szansa, że w miejscowości Byszwałd droga zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów, powstaną chodniki, a na niektórych odcinkach ścieżki pieszo-rowerowe. Rozważana jest przebudowa  skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Sampława. Obecnie trwa analiza kosztów budowy oraz przebiegu obwodnicy Sampławy. Prawdopodobnie prace na niektórych odcinkach rozpoczną się już w przyszłym roku - mówił. 

Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz informacje: o realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2016/2017 i dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

Wójt poinformował także zebranych o  wyborze nowego sołtysa sołectwa Pomierki - Piotra Roszczynialskiego po tym jak dotychczasowy sołtys zrezygnował z dalszego pełnienia tej funkcji. (mz)