Jedną z najczęstszych refleksji, którą winien podejmować chrześcijanin jest jego relacja do Pana Boga, czyli wiara i miłość do Niego. Można bowiem w każdej sferze swego życia pozostać bezrefleksyjnym, czyli wegetować z dnia na dzień, myśląc i mówiąc: „Jakoś tam będzie”. Otóż nie! Postawa tak, prędzej czy później, wyda brzemienne na przyszłość złe owoce. Coś stracimy, zagubimy, pogrzebiemy, zmarnujemy – często bezpowrotnie
(2016-10-16)
Chrzest dziecka pociąga za sobą wiele, dalszych i bliższych, przygotowań. Wybieramy dziecku imię, zastanawiamy się nad wyborem rodziców chrzestnych, aby byli nimi wierzący i praktykujący katolicy – czyli ludzie przykładni; chcemy, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Jednak wśród wspomnianego natłoku spraw może, niestety, umknąć uwadze przygotowanie duchowe do należytego przeżycia sakramentu ich dziecka.
(2016-09-16)
Żyjemy w świecie, w którym na co dzień spotykamy się, doświadczamy wielu znaków. Są one praktycznie na każdym kroku, często tak oczywiste, że nawet nad nimi się nie zastanawiamy. Znaki i symbole są również obecne w świętej liturgii, w sakramentach świętych. Zatrzymajmy się pokrótce nad tymi, które tworzą sakrament chrztu św. Symbol wody.
(2016-07-10)
Każdy sakrament jest spotkaniem człowieka z żywym, żyjącym pośród nas i działającym Chrystusem. Nie jest to odtwarzanie żadnych, wcześniej ustalonych obrzędów, ceremonii.
(2016-06-19)
Może nam się wydawać, że nadanie dziecku imienia wynika z faktu, że oto narodził się nowy człowiek, którego – mówiąc kolokwialnie – należy jakoś nazwać. I tak i nie! Odrywając każde nowe życie od wiary katolickiej można by tak sądzić
(2016-06-03)
Oddajemy do Waszych rąk setny numer „Głosu Św. Jana Chrzciciela”. Pierwszy numer naszej gazetki parafialnej ukazał się w marcu 2007 r. czyli, jak łatwo policzyć, od dziewięciu lat gości ona w lubawskich domach
(2016-04-13)
Kontynuujemy nasze rozważania na temat sakramentu chrztu świętego. Chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj zastanowili się na temat chrztu nazywanego janowym, który jest pewnego rodzaju „wstępem” do chrztu sakramentalnego
(2016-03-27)
Trwamy w przeżywaniu Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i 800-lecia chrztu Lubawy i Ziemi Lubawskiej. Pozwólcie, moi Drodzy, że kolejnych kilka naszych rozważań w „Głosie Św. Jana” poświęcimy sakramentowi chrztu św.
(2016-01-26)
Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia bullą zatytułowaną Misericordiae vultus. Przeżywamy już ten zapowiedziany przez Papieża czas. Mamy odkrywać, zauważać wokół siebie obecność i działanie miłosiernego Boga oraz stawać się miłosiernymi
(2016-01-15)
BYĆ MIŁOSIERNYM JAK OJCIEC
Powyższe słowa są hasłem rozpoczynającego się Roku Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek 14 marca 2015 r. zapowiadając ten rok powiedział: „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia
(2015-12-18)
Ziemia, na której żyjemy, nasza mała Ojczyzna, nazywana często Świętą Ziemią Lubawską, niebawem obchodzić będzie wielki jubileusz. Osiem wieków temu na nasze tereny, zamieszkiwane wówczas przez pogańskich Prusów, przybył cysters z Łekna – Chrystian
(2015-11-08)
Św. Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles laici" (1988) o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie nazwał parafię „wspólnotą wspólnot". Jako katolicy, dzieci Boże złączeni jesteśmy duchową więzią wokół kościoła parafialnego. Najpełniej ta jedność objawia się podczas uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
(2015-10-13)
Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Z nową siłą podejdźmy do życia Wiarą, do pragnienia świętości i wpatrywania się w przykłady życia Świętych, i bądźmy nadal świadkami miłości do Pana Boga dla dzieci i młodzieży
(2015-09-11)
Inną okazją, sposobnością do wykorzystania części wakacji jest udział w pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 1 do 13 sierpnia. Jasnogórskie pielgrzymowanie nazywamy rekolekcjami w drodze – i zresztą słusznie
(2015-08-28)
Niedługo koniec roku szkolnego 2014/2015 i pół roku kalendarzowego za nami. Był sakrament bierzmowania, najważniejszy moment życia gimnazjalisty wchodzącego w okres szkoły średniej i czas mocnego przyspieszenia w uczeniu się odpowiedzialnej dorosłości
(2015-06-18)
Witaj Majowa Jutrzenko!
Powyższy tytuł, pochodzący z jednej z piosenek patriotycznych, odnoszący się do konkretnego wydarzenia historycznego – Konstytucji 3-Maja, jest dla nas współczesnych swoistą prowokacyjną okazją do zatrzymania się i podjęcia pewnej refleksji
(2015-05-20)
W Wielki Czwartek, tuż przed rozpoczęciem wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu. Wkraczamy wówczas w misterium - tajemnicę naszego odkupienia. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota uwieńczona Świętą Liturgią Wigilii Paschalnej to czas, w którym wypełniła się dwa tysiące lat temu, a dziś uobecnia w świętych obrzędach misja Syna Bożego - Niepokalanego Baranka
(2015-04-05)
Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Tak odpowiedział Pan Jezus faryzeuszom na ich zarzut, że uczniowie Chrystusowi nie zachowują żydowskich postów
(2015-03-11)
Rozpoczęliśmy Nowy Rok Pański 2015. Weszliśmy weń z błogosławieństwem Bożym, które przyjęliśmy przez posługę kapłanów nawiedzających nasze domy. Odwiedziny kolędowe były także daniem świadectwa wobec swoich sąsiadów, że jestem katolikiem oraz wyrazem identyfikacji ze wspólnotą wierzących
(2015-02-17)
Przyjście na świat Chrystusa miało zwiastować światu pokój. Czy jednak tak się stało? Bynajmniej, tak jest! Pan Jezus – Słowo Wcielone chce rozbić namiot w naszych sercach i zamieszkać w nim jako Książe Pokoju
(2014-12-26)
„Weszliśmy w kolejny Adwent naszego życia!” Tak często witamy ten powtarzający cyklicznie okres liturgiczny. Nie do końca jest to precyzyjne stwierdzenie. Adwent, od łac. adventus oznacza przyjście. Czyje przyjście? – Pana! Kiedy? – W tajemnicy świąt Bożego Narodzenia!
(2014-12-18)