''A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami'' Prolog Ewangelii jest Janowym hymnem ku czci objawienia się Słowa. Ten krótki fragment zawiera ''ogromny ładunek treści i głębię prawdy o tajemnicy Jezusa Chrystusa: nie tylko przynosi od Boga Słowo, ale sam jest Jego Słowem - Pełnią i Pośrednikiem Objawienia''
(2011-12-18)