79. rocznica egzekucji w „Rejsówce” w gminie Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 26 listopada upamiętniono 79. rocznicę rozstrzelania czternastu mieszkańców Byszwałdu i okolic.  Z powodu pandemii udział osób w uroczystości został ograniczony. W tak zwanej „Rejsówce” – miejscu egzekucji Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z sołtys Byszwałdu Elżbietą Treder oraz radnym Mirosławem Tomaszewskim złożył wiązankę kwiatów oraz zapalił znicze.

Zbiorowa mogiła znajduje się na terenie starej żwirowni ok. 1 km od zwartej zabudowy Byszwałdu. Na ogrodzonym terenie postawiono tablicę pamiątkową (obelisk) na postumencie oraz krzyż. Na obelisku wymieniono nazwiska zamordowanych osób, na postumencie zaś widnieje napis „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

Po oddaniu hołdu w miejscu zbrodni uroczystości przeniosły się do kościoła w Byszwałdzie, gdzie została odprawiona msza święta w intencji pomordowanych Polaków.  Ksiądz Szczepan Modliborski podkreślił rolę pamięci jako najcenniejszej formy oddania hołdu pomordowanym oraz podziękował wszystkim obecnym za udział we mszy świętej.

Zamordowani przez  hitlerowców (ludność cywilna):

Józef Duchna
Józef Karkut
Jan Dalaga
Józef Kremski
Wacław Nadolny
Roman Zieliński
Józef Zakrzewski
Marian Maniszewski
Jan Abramowski
Bronisław Czerepiński
Antoni Eremus
Józef Brostowski
Stanisław Łukaszewski
Wacław Błaszczyk 


UG Lubawa