Powiatowy Urząd Pracy w Iławie zorganizował warsztaty dla 418 uczniów

/media/2020-02-28-11-46-15/f. 1.jpg
/media/2020-02-28-11-46-15/f. 2.jpg
/media/2020-02-28-11-46-15/f. 3.jpg
/media/2020-02-28-11-46-15/f. 4.jpg
/media/2020-02-28-11-46-15/f. 5.jpg
/media/2020-02-28-11-46-15/f. 6.jpg
/media/2020-02-28-11-46-15/f. 7.jpg
/media/2020-02-28-11-46-15/F. 8.jpg