Chcą pokazać, że są „Sercem z Motorem”

/media/2020-02-05-10-19-21/1.JPG
/media/2020-02-05-10-19-21/Motor.JPG
/media/2020-02-05-10-19-21/Motor2.JPG
/media/2020-02-05-10-19-21/Motor3.JPG
/media/2020-02-05-10-19-21/Motor4.JPG
/media/2020-02-05-10-19-21/Motor5.JPG