Finał Wojewódzki w Czwórboju LA

/media/aktu_229/Aktu_229-001.jpg
/media/aktu_229/Aktu_229-002.jpg
/media/aktu_229/Aktu_229-003.jpg
/media/aktu_229/Aktu_229-004.jpg
/media/aktu_229/Aktu_229-005.jpg
/media/aktu_229/Aktu_229-006.jpg
/media/aktu_229/Aktu_229-007.jpg
/media/aktu_229/Aktu_229-008.jpg