Nabożeństwo majowe dzieci komunijnych w Lipach

/media/aktu_219/Aktu_219-01.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-02.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-03.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-04.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-05.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-08.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-10.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-12.JPG
/media/aktu_219/Aktu_219-19.JPG