Starosta Powiatu Iławskiego wyróżnił najstarsze osoby z pokolenia „Dzieci Wojny”

/media/2021-07-15-18-45-22/F.-1-1.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-1-1a.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-3-1.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-4-1.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-5-1.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-6.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-7.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-8.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-9.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-12.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-14.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-15.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-16.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-17.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-18.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-19.JPG
/media/2021-07-15-18-45-22/F.-20-1.JPG