XXXVI Lubawska Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium w Gietrzwałdzie

Opublikowano:

W dniu dzisiejszym, 8 września 2017 r. w godzinach porannych wyruszyła XXXVI Lubawska Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie w najbliższą sobotę, rozpoczną się obchody 140 rocznicy Objawień Najświętszej Marii Panny. Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.  

Grupa lubawska licząca ponad 100 osób pod kierownictwem ks. Zdzisława Licznerskiego z Rożentala i Karol Schmidta ze Złotowa ma do pokonania kilkadziesiąt kilometrów. 

Pielgrzymka rozpoczęła się od krótkiej modlitwy, a następnie ks. Adam Lis pobłogosławił pielgrzymów udających się do Gietrzwałdu. (mz)