Zapraszamy na Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich

Opublikowano:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie jako główny organizator serdecznie zaprasza Rady Sołeckie i mieszkańców wsi do czynnego udziału w Festynie Sportowym z Udziałem Rad Sołeckich. Zawody odbędą się w niedzielę 30.07.2017 r  start godzina 14:00 na terenie przy Szkole Podstawowej w Złotowie.

Współorganizatorami zawodów są Gmina Wiejska Lubawa, Rada Sołecka w Złotowie, Szkoła Podstawowa w Złotowie, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Koło LZS LIDER Złotowo. 

Szczegółowe informacje zawierające m.in. wykaz konkurencji sportowych zaliczanych do punktacji generalnej sołectw w Regulaminie. 

Impreza zostanie sfinansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU MIESZKAŃCOM GMINY LUBAWA POPRZEZ POWIERZENIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 

>>>Regulamin 

>>>Zgłoszenie 

Materiał GZ LZS