KOLEJNA INWESTYCJA W KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI W GMINIE LUBAWA

Opublikowano:

W poniedziałek 12 czerwca w Hotelu Warmińskim w Olsztynie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał 23 umowy na działania usprawniające instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe. Wśród beneficjentów znalazł się Zakład Komunalny Gminy Lubawa, który na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental otrzyma prawie 2 miliony złotych dofinansowania. 

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku.O wsparcie mogły się ubiegać gminy oraz spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 63 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 2 mln zł na jednego beneficjenta. Podmioty chcące skorzystać z dotacji złożyły 111 projektów o łącznej wartości 118 mln zł. Ocenę formalną przeszło 36 wniosków. 

UG Lubawa