O Koperniku w Lubawie. Międzynarodowa konferencja w kinie Pokój

Opublikowano:

W lubawskim kinie POKÓJ 23 maja 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Nicolaus Copernicus przy współudziale Urzędu Miasta w Lubawie, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na konferencji obecni byli  m.in.: Wojewoda  Warmińsko Mazurski Artur Chojecki, senator RP Bogusława Orzechowska, burmistrz  Lubawy Maciej Radtke, wójt Rybna Tomasz Węgrzynowski, Grodziczna - Tomasz Szczepański, gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski, Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, starostowie sąsiadujących powiatów, uczniowie szkół,  przedstawiciele uniwersytetu astronomicznego z Lubawy i Rybna oraz mieszkańcy. 

Dyrektor generalny Fundacji Robert Szaj na wstępie konferencji podkreślił znaczenie obecności Mikołaja Kopernika w Lubawie wiosną i latem 1539 roku. To w Lubawie Kopernik za namową biskupa Giesego oraz swojego ucznia Retyka wyraził zgodę na publikację drukiem swojego dzieła De Revolutionibus. 

Zaproszeni prelegenci to między innymi profesor André Goddu ze Stonehill College z USA, Dr Pietro Daniel Omodeo z Instytutu Historii Nauki Maxa Plancka w Berlinie, profesor Jarosław Włodarczyk, Dyrektor Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, oraz naukowcy z Torunia, Krakowa, Olsztyna i Gdańska. 

Przez cały dzień uczestnicy konferencji dowiadywali się w jaki sposób powstało dzieło Kopernika i w jaki sposób oddziaływało na współczesny świat. 

(mz)