Święto Szkoły w Prątnicy. Otwarcie Lapidarium geologicznego

Opublikowano:

10. maja w Zespole Szkół w Prątnicy obchodzono święto szkoły, której patronem jest Teofil Ruczyński. W tym roku podczas uroczystości zostało otwarte Lapidarium czyli miejsce prezentowania i przechowywania zgromadzonych okazów kamienia naturalnego – w tym przypadku – głazów narzutowych.

Pomysłodawcą projektu była Iwona Fidora, która we wrześniu 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. W październiku został pozytywnie zaopiniowany i zaczęły się działania. W listopadzie opracowano projekt dzięki pomocy Dariuszowi Licznerskiemu, Iwonie Czyżyk i Alicji Szarżyńskiej - Kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. W kwietniu br. Kazimierz Marszelewski wraz z pracownikami przywiózł do szkoły pierwsze głazy. 

Wydarzenie to połączono z uroczystościami Święta Szkoły w Prątnicy. Podczas uroczystości  gości powitała Marianna Krajewska - Dyrektor Szkoły. Obecny był m.in: z-ca wójta Gminy Lubawa - Marian Licznerski, radny powiatu iławskiego Marian Golder, archeolog - dr Wiesław Skrobot, Elżbieta i Kazimierz Marszelewscy - właściciele kopalni kruszywa w Glaznotach, radni gminy, sołtysi, Marcin Fidora, emerytowani nauczyciele, nauczyciele i uczniowie ZS w Prątnicy.

Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki m.in.: Alicji Szarżyńskiej, Kazimierzowi Marszelewskiemu, dr Dariuszowi Gałązce, Marcinowi Fidora i Dariuszowi Licznerskiemu. Dyplomy otrzymali: dr Wiesław Skrobot, Cezary Jakubowski, Karolina Koszyńska i przedstawiciel Rady Rodziców.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkoły, którzy przygotowali program tematycznie związany z wydarzeniem. Opowiedzieli między innymi legendę kamienia z Łążyna.  

Organizatorzy dziękują także w sposób szczególny m.in.: rodzicom za przygotowanie ciasta, Panu Robertowi Zakrzewskiemu za transport, Marianowi Ziółkowskiemu - Usługi Kamieniarskie, Andrzejowi Wojtowicz za kartony, Stanisławowi Łupaczewskiemu Firmie Intek, Firmie Szkłomal, Dyrektorowi MOK Zenonowi Paprockiemu, Jackowi Wilczewskiemu i Jackowi Knitterowi. 

(mz)