WYJAZDOWA SESJA RADY GMINY LUBAWA

Opublikowano:

W poniedziałek 27 lutego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbyła XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego, przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2017 - 2020, powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu, dotacji na prace konserwatorskie w kościołach w Kazanicach i Sampławie a także przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2020 projektu pn. „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020.

Radni uchwalili także projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubawa do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Na terenie gminy znajduje się dziewięć placówek oświatowych. Cztery z nich, które do tej pory pełnią funkcję Zespołów Szkół, zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Są to placówki w Prątnicy, Sampławie, Kazanicach i Grabowie-Wałdykach. Zgodnie z projektem gminne obwody szkolne pozostaną bez większych zmian. Wyjątek stanowi Omule, które zostanie przyłączone do Prątnicy. 

Podczas sesji obecny był nowo wybrany sołtys wsi Zielkowo - Zbigniew Trzeszewski.

(elubawa)