XXVII Sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W dniu 25 stycznia br. odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Radni podjęli szereg uchwał m.in. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa do nowego ustroju szkolnego, określili wysokość opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa, wyrazili zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Na wniosek burmistrza, radni do porządku sesji,  dodali punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli.

Burmistrz uzasadniając wprowadzenie do porządku sesji dodatkowego punktu, podkreślił, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie (RIO), wprowadziła tryb wprowadzenia przepisów tej uchwały w życie, którą radni podejmowali na sesji grudniowej i uchyliła całą uchwałę. (mz)