XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

Podczas XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa dnia 26 października 2016 r. burmistrz Maciej Radtke w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami poinformował między innymi o rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie. 

Do konkursu przystąpiła jedna osoba - pani Lucyna Janus, która do tej pory pełniła funkcję wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Lubawie. Po przeprowadzonej procedurze przez komisję konkursową burmistrz powierzył p. Lucynie funkcję dyrektora żłobka od 1 listopada br. na czas nieokreślony. 

Burmistrz ogłosił też wyniki głosowania na Lubawski Budżet Obywatelski. Największą liczbę głosów (189) otrzymał projekt „Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Nowa Gdańska” i zostanie wpisany do realizacji w przyszłorocznym budżecie miasta.

Podczas sesji radni przyznali wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa”. Wyróżnienia nadaje kapituła, której skład przedstawia się następująco: Jan Sarnowski – Przewodniczący Rady, Zdzisław Niesiobędzki – przedstawiciel  Przedsiębiorców, Szymon Truszczyński pracownik MOK i środowiska artystycznego, Ewa Kwiatkowska z-ca dyrektora Gimnazjum - przedstawiciel oświaty, Jan Leliwa - LKK Ziemia Lubawska, Jacek Różański - dyr. OSiR, Jerzy Brodowski, Bolesław Zawadzki, Maciej Radtke i Joanna Szczepanek. 

Wyróżnienia  zostały nadane Pani Emilii  Wojtackiej oraz pośmiertnie dwóm osobom: Bernardowi Jackowi Standarze Edwardowi Pokojskiemu. Wyróżnienie odebrała Pani Emilia Wojtacka oraz członkowie rodzin zmarłych.Radni podjęli uchwałę w tej sprawie  przez aklamację.

W dalszej części sesji radni wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego siostrę Antoninę Schneider ze Zgromadzenia Sióstr Wincentego a’Paulo w Lubawie,  przyjęli stanowisko wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów lub przekształcenia ich w licea lub szkoły branżowe, określili wysokości stawek podatku od nieruchomości  (pozostały niezmienione) .W tym  punkcie głos  zabrał mieszkaniec miasta Mateusz Szauer.

Przedłużyli czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa.
Podjęli kilka uchwał m.in.: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039 oraz zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok. (mz)