XXII sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

21 września odbyła się XXII sesja Rady Miasta Lubawa. Po wysłuchaniu informacji z działalności burmistrza między sesjami, radni radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Radni podjęli uchwały w sprawach:
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej -żłobka oraz nadania statutu; ustalili wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat; przyjęli plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Żłobek rozpocznie swoją działalność 1 listopada i będzie sprawował opiekę nad dziećmi do 3-go roku życia. W żłobku opiekę znajdzie 30 maluchów. Należy nadmienić, że żłobek powstał po adaptacji części budynku przedszkola na potrzeby żłobka. Miesięczna opłata stała za opiekę nad dzieckiem wyniesie 350 złotych, a dzienna stawka żywieniowa – nie przekroczy 8 złotych. Dyrektor żłobka może ustalić ją na niższym poziomie. Dodatkowo radni wprowadzili ulgi obniżające opłatę stałą za żłobek,
udzielili dotacji dla Parafii pw. NNMP i Św. Anny na remont wschodniego odcinka muru okalającego kościół w Sanktuarium Matki Bożej w Lipach w wysokości 20 tys. złotych oraz udzielili dotacji Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” w wysokości 11.500 zł na wykonanie projektu elewacji budynku Szpitala Św. Jerzego.

Wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Przemysłowej oraz na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lubawie przy ulicy Kupnera 21.

W punkcie pytania radna Anna Tańska zwróciła uwagę na remont studzienki  telekomunikacyjnej zlokalizowanej na ul. Kopernika, który został wykonany, ale w tej chwili zapadła się i łatwo można się potknąć. Poza tym pokrywy żeliwne studzienek wystają ponad chodnik i jest to bardzo niebezpieczne. Tak jest nie tylko na ul. Kopernika, ale w wielu miejscach w Lubawie.
Radny Janusz Sobiechowski zwrócił uwagę na suche drzewa w łazienkach, które mogą stwarzać zagrożenie.
Stosownych odpowiedzi udzielał z-ca burmistrza Stanisław Kieruzel.

(mz)