XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 30 czerwca odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa oraz podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, nadania imienia Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawa oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

W punkcie obrad dotyczącym składania wniosków i interpelacji sołtys Pomierek Stanisław Jankowski zadał pytanie dotyczące powtarzających się przerw w dostawie wody. W odpowiedzi wójt poinformował , że ze względu na różny przekrój rur utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej, przy coraz większych poborach wody, jest utrudnione. Rozwiązaniem będzie budowa systemu zbiorników retencyjnych, który rozwiąże problem w momencie wysokiego poboru wody przez rolników.

Budowę pierwszego ze zbiorników planuje się jesienią w Rożentalu. Wójt odniósł się także do kwestii napowietrzania gnojowicy - problemu zgłoszonego przez mieszkańca Sampławy Zbigniewa Skomorowskiego. Podkreślił, że zgodnie z wcześniejszym wnioskiem zainteresowanego zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych z terenu lubawskiej gminy, którzy wniosek w przedmiotowej sprawie złożyli do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Niestety nie uzyskał on poparcia rolników.

Na sesję został zaproszony Sebastian Grubalski, który dwukrotnie został powołany do kadry Polski w kategoriach wiekowych U-19 i U-18 w futsalu oraz odniósł znaczący reprezentacyjny sukces podczas Turnieju UEFA DEVELOPMENT CUP w Żlinie. Osiągniętego sukcesu młodemu sportowcowi osobiście pogratulowali: wójt gminy Tomasz Ewertowski, Jan Laskowski - przewodniczący Rady Gminy oraz Benedykt Czarnecki - przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie.

W sesji uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz dyrektor placówki -Sławomir Szczawiński, który w kilku słowach podziękował radnym za podjęcie uchwały, na wniosek szkoły, o nadaniu imienia ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Poinformował, że uroczystość nadania szkole imienia odbędzie się na przełomie września i października.   (elubawa)