XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:
8 czerwca odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.  W sprawozdaniu między sesjami za okres od 28 kwietnia do 8 czerwca burmistrz poinformował między innymi o przekazaniu  przez wojewodę w formie dotacji celowej kwoty  444.757 zł na żłobek miejski na 30 miejsc, który ma rozpocząć pracę jesienią br. 
Relacja ze sprawozdania miedzy sesjami video poniżej.

W dalszej kolejności zgodnie z porządkiem obrad po odczytaniu stosownych opinii RIO i Komisji Rewizyjnej Rady, radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015.

Rok 2015 zamknął się kwotą nadwyżki budżetowej w kwocie ponad 2mln złotych.
Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosi 12 047 113,21 zł. Wielkość długu publicznego liczona do dochodu stanowi 34 %.
Po udzieleniu absolutorium burmistrz podziękował wszystkim za współpracę.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za 2015 rok. Radni zatwierdzili również roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Zdrowia, który wypracował 28 tys złotych nadwyżki, o przeznaczeniu tej  nadwyżki decyduje Kierownik Ośrodka  Zdrowia.
 
Radni zmienili uchwałę, która dotyczyła zmian czasu parkowania w strefie parkowania na terenie miasta Lubawa. W soboty, niedziele oraz święta parkowanie będzie bezpłatne.
Nadali  nazwę  drodze wewnętrznej na terenie miasta - „Narzędziowa” koło  ul. Przemysłowej. Zmieniono regulamin opłat targowych, stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Zmieniono także regulamin cmentarza komunalnego przy ul. Borek.  (mz)