XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

31 maja odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Lubawa za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności między sesjami materiał video

              

Po udzieleniu absolutorium i  podziękowaniach od radnych głos zabrał wójt, który  podziękował za współpracę radnym, sołtysom, współpracownikom, pracownikom urzędu, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym, Seniorom  i innym instytucjom i stowarzyszeniom, które współpracują na co dzień.

- Ja mogę Państwa zapewnić, że gmina Lubawa 2015 rok wykonała dochody prawie w 100%. Sytuacja gospodarcza gminy jest bardzo dobra, rozwijające się zakłady, bardzo niskie bezrobocie, bardzo niskie zadłużenie gminy na koniec roku budżetowego 2 mln 300 tys. zł, jest to jedno z najniższych zadłużeń w województwie, co jest nie bez znaczenia na przyszłe planowanie kolejnych  inwestycji za duże pieniądze - powiedział wójt.

Budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 mln 429 tys. 629 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 7,14% do dochodów wykonanych w roku 2015.

Radni podjęli również uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. (elubawa) 
foto mz

Po sesji absolutoryjnej  wspólne zdjęcie z sołtysami