XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

23 marca 2016 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami burmistrz poinformował między innymi o zwołaniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w związku z kończącą się kadencją członków rady nadzorczej spółki i powołał na 3-letnią kadencję nowych członków w osobach: Jolantę Marcinkowską, Ireneusza Cyrankowskiego (pracownicy spółki) oraz Marka Wrzoska, Zbigniewa Pilipiuka i Piotra Żuchowskiego.

Poinformował o budowie ronda u zbiegu ulic Kopernika, Grunwaldzka, Św. Barbary. Poinformował, że Zarząd szpitala w Nowym Mieście Lub. zwrócił się do lekarzy z tego miasta w sprawie przejęcia "Przychodni Nad Jesionką", którzy wyrazili wstępnie swoje zainteresowanie tematem.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami całość wideorelacja

Ponadto  przyjęto sprawozdanie z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2015, przyjęto sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok 2015, z działalności Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie za rok 2015:
 
Podjęto uchwały w sprawach: przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039,  dokonano zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok.

Przez aklamację przyjęto sprawozdanie z wykonania zadań przez Radę i jej Komisje wynikające z planów pracy za rok 2015.

W punkcie zapytania radny Mikołaj Tański zwrócił uwagę na słabe ciśnienie wody na ul. św Barbary w blokach oraz ul. Piaskowej. Odpowiedzi w tym temacie udzielił pracownik lubawskich wodociągów Bolesław Zawadzki.

Na zakończenie radni dokooptowali spośród siebie trzech członków kapituły, która będzie opiniowała nadanie tytułu - Zasłużony dla Miasta Lubawy.

Skład kapituły przedstawia się następująco: Jan Sarnowski – Przewodniczący Rady, Zdzisław Niesiobędzki – przedstawiciel  Przedsiębiorców, Szymon Truszczyński pracownik MOK i środowiska artystycznego. Ewa Kwiatkowska z-ca dyrektora Gimnazjum - przedstawiciel oświaty, Jan Leliwa - LKK Ziemia Lubawska, Jacek Różański - dyr. OSiR oraz Jerzy Brodowski, Bolesław Zawadzki, Maciej Radtke i  Joanna Szczepanek.

(mz)