XV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W poniedziałek 29 lutego odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. dokonali przesunięć w budżecie, zmienili również Wieloletnią Prognozę Finansową.

Podjęli uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie w kościołach w Kazanicach i Sampławie. Zatwierdzone zostały zmiany w Planach Odnowy Miejscowości Grabowo oraz Prątnica niezbędne do ubiegania się o środki na remonty dróg gminnych. Podjęto także uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubawa.

W punkcie obrad dot. składania wniosków i interpelacji radna powiatowa Katarzyna Granacka, zarzuciła wójtowi brak aktualnej Strategii Rozwoju Gminy Lubawa przez co, według radnej Rada Powiatu Iławskiego zdjęła kwotę ok. 1 mln zł zapisaną w budżecie powiatu na przebudowę dróg powiatowych: Omule – Prątnica, Prątnica – Szczepankowo oraz Lubawa – Mortęgi.

Jak wyjaśnił wójt – Tomasz Ewertowski, zarzut jest absurdalny ponieważ każda jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o kierunkach rozwoju, opracowuje dokumenty planistyczne i strategiczne na swoje zadania własne. Gmina na drogi gminne, Powiat na drogi powiatowe, Województwo na drogi wojewódzkie.

Gmina Lubawa posiada aktualne dokumenty na podstawie których będzie składała wnioski o dofinansowanie remontów dróg gminnych.
Wójt poinformował również, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu Powiatu Iławskiego wymienione przez radną drogi powiatowe będą realizowane w ramach innych programów.

Mimo wyjaśnień, radna powiatowa, z niezrozumiałych powodów nie rezygnowała z tematu  apelując do radnych i sołtysów, dlatego wójt poprosił ją, żeby zadbała o interes mieszkańców gminy Lubawa i głosowała na sesjach rady powiatu w interesie  mieszkańców gminy w tym za budżetem powiatu, a nie przeciwko.  

Wójt zaapelował do radnej powiatowej, że jeśli nie chce pomóc w realizacji zadań powiatowych na terenie gminy Lubawa to przynajmniej niech nie przeszkadzała we współpracy pomiędzy Gminą Lubawa a Powiatem Iławskim, bo ta układa się bardzo dobrze.

Podczas sesji głos zabrał także przedstawiciel firmy „Szynaka”, który zaapelował do radnych o podjęcie tematu skanalizowania miejscowości Mortęgi, gdzie w czerwcu tego roku otwarte zostanie centrum rekreacyjno-hotelarskie.

Głos zabrał także Zbigniew Skomorowski, mieszkaniec Sampławy, informując o nieodpowiednim wylewaniu przez rolników gnojowicy oraz Andrzej Olszewski, właściciel firmy Aronet – dostawcy internetu na terenie Lubawy i okolic prosząc o kolejne monity w sprawie objęcia obszaru Gminy Lubawa programem operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, co umożliwi dofinansowanie podmiotów budujących sieć internetową w zakresie tzw. „ostatniej mili”. (mz)