Głos św. Jana Chrzciciela nr 97

Opublikowano:

Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia bullą zatytułowaną Misericordiae vultus. Przeżywamy już ten zapowiedziany przez Papieża czas. Mamy odkrywać, zauważać wokół siebie obecność i działanie miłosiernego Boga oraz stawać się miłosiernymi.

Święta Bożego Narodzenia, wspominające przyjście na świat Syna Bożego, to nic innego jak celebrowanie jednej z tajemnic objawienia się miłosierdzia Pana Boga. W Betlejem odwieczny Bóg pochylił się nad grzeszną ludzkością ofiarując jej dar swojego Syna, który pełniąc wolę Ojca stał się ofiarą przebłagalną za nasze nieprawości.

Razem z ks. Damianem i ks. Andrzejem dołączamy do Was, kochane Siostry i kochani Bracia, do Waszej radości ze spotkania nowo narodzonego Pana Jezusa w naszej świątyni podczas świętej Liturgii i w rodzinnych rozmowach przy świątecznym stole. Życzymy, aby radość Matki Bożej i Św. Józefa z Betlejem rozpromieniała naszą katolicką rodzinę rodzin lubawskich.

ks. Marcin Staniszewski
proboszcz 

Więcej w GLOS_NR_97.pdf