XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia radni spotkali się na XIII, ostatniej w tym roku sesji rady Gminy Lubawa. W sesji uczestniczyło 15 radnych. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o zakończeniu przez Gminę Lubawa realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 72 tys. zł z czego 85% kosztów zostało dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Relacja wideo z sprawozdania między sesjami

Po odczytaniu opinii SORIO w Olsztynie oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubawa uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2016 – 2021 oraz budżet gminy Lubawa na 2016 rok, w którym dochody ustalono w wysokości 33.773.234 zł, a wydatki - 35.059 034 zł.

Podjęto uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020,
- zmiany uchwały budżetowej,
- zawarcia porozumienia międzygminnego,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa na lata 2016-2020,
- zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2016 rok oraz planu pracy Rady na 2016 rok.

Sesję zakończyły noworoczne życzenia od Wójta skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, obecnych na sesji  radnych i  sołtysów oraz ich rodzin. 

(elubawa) 
foto mz

Komentarze

Jan

Ao wiatrakach nie wspomial nic.  Gdzie nie spojrzysz to wiatrak nie dlugo z tej gminy zrobi kraine teletubisiow

(2015-12-31 16:07:06)
Mieszkaniec gminy

do JKD takie pytanie powinieneś zadać władzom miasta,a komentarz pokazuje, że wcale nie czytałeś tego artykułu, albo nie umiesz czytać ze zrozumieniem.

(2015-12-30 23:23:20)
Gość

To  nie jest  pytanie do wladz gminy lecz do burmistrza  , chyba że fajerwerki chcesz w Fijewie .

(2015-12-30 22:56:05)
Jkd

Mam pytanie Dlaczego w Lubawie nie ma pokazu Fajerwerów w Noc sylwestrową?!


 

(2015-12-30 21:59:22)