XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

23 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa oraz II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji odbyło się wręczenie Panu Piotrowi Stawiarskiemu zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie nowy radny złożył ślubowanie.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. >>>sprawozdanie burmistrza

W dalszej kolejności władze samorządowe podziękowały Krystynie Treder za pracę na stanowisku Kierownika ŚDS w Lubawie z związku z przejściem na emeryturę oraz powierzyły funkcję na okres jednego roku Dorocie Kowalskiej - pracownicy ŚDS w Lubawie. >>>plik video

Następnie radna Iwona Pruchniewska w towarzystwie członka MRM wręczyła Zuzi Szachniewicz dar serca (1826,50 zł) zebrany podczas akcji "Młodzieżowy Mikołaj z Sercem" przeprowadzonej przez MRM. W akcję dla Zuzi włączyli się również członkowie Bractwa Rycerskiego Zamku Lubawa, którzy przekazali 550 złotych zebranych podczas sprzedaży rękodzieła.

Po odczytaniu opinii SORIO w Olsztynie oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039 oraz budżet miasta Lubawa na 2016 rok, w którym dochody ustalono w wysokości 35.966.966 zł, a wydatki - 37.157.447 zł.

W dalszej części podjęto uchwały w sprawach: 

- przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2016 rok;
- przyjęto „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021”, 
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania;
- zmiany Uchwały Nr XXXIV/347/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie „KARTY DUŻEJ RODZINY”;
- nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa;
- nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa;
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko–Mazurskiego z przeznaczeniem na potrzeby Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur;
- ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok; 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015 – 2039;
- zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok; 
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady; 
- zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2016;
- zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2016.

(mz)

  

Komentarze

Tomek

Dlaczego nie ma nic na temat Kadryla , który odbył się 19 grudnia w Mortęgach?Bardzo fajna imprezka , a juniorzy wyglądali mega ślicznie :-) 

(2015-12-28 10:00:30)