Głos św. Jana Chrzciciela nr 96

Opublikowano:

BYĆ MIŁOSIERNYM JAK OJCIEC
Powyższe słowa są hasłem rozpoczynającego się Roku Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek 14 marca 2015 r. zapowiadając ten rok powiedział: „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia.

Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)". Droga, która jest przed nami jest wielką szansą na przemianę oblicza naszej ziemi, naszego społeczeństwa, naszych rodzin.

Spotykamy bowiem w świecie wiele agresji, znieczulicy ludzkiej, różnych objawów zła i grzechu. To wszystko może nasz paraliżować i zniewalać oraz ściągać ku złu. W Roku Miłosierdzia Bożego trzeba więc widzieć nam szansę odnowy, która nastąpi jeśli zaczniemy ją od nas samych, każdy od siebie. 

Więcej >>>GLOS_NR_96_-.pdf