X zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W środę 30 września odbyła się X zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 na 15 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

W tym czasie m.in. dokonano odbioru końcowego II etapu budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd. Inwestycja została dofinansowana w ramach PROW 2007-2013. Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Kazanice, natomiast w Targowisku Dolnym dobiega końca budowa chodnika. 

W ramach podpisanego Porozumienia z Powiatem Iławskim zostały zrealizowane dwa zadania: przebudowa1420 m drogi na odcinku Złotowo-Omule oraz przebudowa drogi w Rumienicy o długości ok. 1 km. W inwestycyjnych planach Gminy na najbliższy okres czasu przewidziano m.in. wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Sampławie, wykonanie instalacji gazowej i c.o. w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie, malowanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Rumienicy oraz prace remontowe w remizie OSP Zielkowo. 
>>>sprawozdanie z działalności wójta miedzy sesjami

Podczas sesji została przedstawiona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2015r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020,
- zmiany uchwały budżetowej,
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Podczas sesji została również przyjęta informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2014/2015. 

(elubawa)

Komentarze

Z sieci
(2015-10-20 23:59:59)