XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W środę 30 września odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, burmistrz Maciej Radtke, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

>>>sprawozdanie 

Podczas sesji radni po odczytaniu stosownych sprawozdań komisji rady i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Wysłuchali realizację z wykonania planu finansowego MOK i Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze br.
Radni podjęli uchwałę o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016-2021”. 

Zmieniony został Program Rewitalizacji Lubawy. Do rewitalizacji wpisano obiekty należące do Szpitala Św. Jerzego.
Podczas sesji zmieniono status dróg ulicy Jodłowej i Biskupa Mikołaja Chrapickiego (z wew. na gminne).
W związku z powstaniem w łazienkach parku linowego, oraz kolejnego etapu monitoringu Lubawy, radni zabezpieczyli stosowne kwoty w budżecie na ten cel. (mz)