IX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBAWA

Opublikowano:

W piątek 3 lipca odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 14 radnych. Na obradach pojawili się także byli sołtysi, którzy swoją funkcję sprawowali co najmniej 20 lat. Podczas sesji zostali oni uhonorowani okolicznościowymi statuetkami. Nie zabrakło gratulacji, kwiatów i braw szczególnie gorących ze strony obecnych sołtysów. 


W gronie sołtysów o najdłuższym stażu znaleźli się:
1.Jan Dzięgielewski (Rumienica) -– funkcję sołtysa sprawował od 1965 roku do 2002 roku (37 lat)
2.Tadeusz Zieliński (Omule) -– funkcję sołtysa sprawował od 1962 roku do 1990 roku (28 lat)
3.Benedykt Czarnecki (Omule)- – funkcję sołtysa sprawuje od 1990 roku do teraz (25 lat)
4.Urszula Korszon-Zacharska (Sampława)- – funkcję sołtysa sprawowała od 1990 roku do 2015 roku (25 lat)
5.Józef Trzciński (Szczepankowo) - funkcję sołtysa sprawował od 1990 roku do 2015 roku (25 lat)
6.Teresa Deka (Rakowice) – funkcję sołtysa sprawowała od 1992 roku do 2015 roku (23 lata)

Wójt dziękując sołtysom za lata pracy podkreślił rolę, jaką sołtys ma do wypełnienia oraz fakt, że przy dobrej współpracy wiele można zdziałać dla społeczności, którą się reprezentuje. W imieniu sołtysów za otrzymane wyróżnienia podziękowała była sołtys sołectwa Sampława – Urszula Korszon-Zacharska.

W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o rozstrzygniętych przetargach na przebudowę drogi w miejscowości Kazanice oraz budowę chodnika w miejscowości Targowisko.

Do realizacji zadań została wybrana najtańsza oferta – obie inwestycje zrealizuje firma Handlowo-Usługowa Las Vegas Piotra Musiała z Lubawy. Została także podpisana umowa z firmą ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z ok. 33 nieruchomości znajdujących się na ternie lubawskiej gminy oraz z Przedsiębiorstwem P-U-H EURO-PLAST z Ciechocinka na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych: 32 szt. małych i 15 dużych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020,zmiany uchwały budżetowej oraz przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (mz)