Sesja z absolutorium

Opublikowano:

W czwartek 28 maja odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2014 r. Na 14 obecnych radnych wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Budżet roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.288,10 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 10,07%. Tak niski wskaźnik zadłużenia zapewnia dalszy dynamiczny rozwój.

Po udzieleniu absolutorium, podziękowaniach od radnych głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski:

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie za udzielone absolutorium, za miłe słowa i zaufanie. Dziękuję za współpracę pracownikom i współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim mieszkańcom – dodał.

W dalszej części swojego wystąpienia wójt w kilku słowach podsumował miniony rok budżetowy i ogólną sytuację gminy.

Podkreślił, że stan gminy i finansów jest bardzo dobry. W ubiegłym roku zostały oddane inwestycje za ponad 10 mln zł i gmina jest przygotowana do inwestowania w następnych latach. (elubawa)

Komentarze

Krys

Wskaźnik 10 % zadłużenia nie zapewnia i nie świadczy o dynamicznym rozwoju gminy. Do tego potrzebne sa pieniądze czyli kredyty. 

(2015-05-30 23:07:25)