VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

13 maja 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami >>>Nagranie

W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Lubawy sprawozdaniu z wykonania budżetu  za rok 2014 oraz przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej, radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za miniony rok. 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Marian Kasprowicz przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  za rok 2014 z tytułu wykonania budżetu.

Rada  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  i udzieliła absolutorium. Burmistrz podziękował radnym za poparcie oraz podziękował  poprzedniej radzie miasta. 

Po odczytaniu opinii stosownych komisji rada miasta przyjęła:

- sprawozdanie z działalności Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie za rok 2014;
- sprawozdanie z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo-rekreacyjnej w Lubawie za rok 2014;
- sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2014;
- sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie;
- udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała w Lubawie,  Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny i Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości po 20 000 zł.
- przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska;
- ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow” w zakresie miasta Lubawa;
- zmiany uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015-2039;
- zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

W punkcie „dyskusja” radny Brodowski zwrócił się do burmistrza z wnioskiem o stworzenie długofalowego programu zachęt i instrumentów podatkowych dla przyciągnięcia inwestorów lokalnych i zewnętrznych.
- Kończą się  tereny inwestycyjne w naszym mieście i o tym też trzeba pomyśleć, bo to zaprocentuje w dalszej perspektywie - podkreślił na zakończenie.

Stosownej odpowiedzi udzielił burmistrz oraz radca prawny. (mz)

Komentarze

Ciekawe
(2015-05-22 12:32:00)
Adela 55

Bardzo dobrze uznam ,jak można tak traktować magistrat i tak dostojną radę

(2015-05-20 16:19:59)
Uznam57

Sesja była tak ważna ,że Pani Tańska aż zasnęła ,biedulka taka zmęczona ale na sesję dotarła .


Chwała jej za to.Przecież dieta za podniesienie ręki też się należy . Czy się robi czy się leży to każdemu się należy

(2015-05-20 15:29:58)
Lupafjanka

W 100% zgadzam się z twoim postem. Ja nie głosowałam na tych radnych.  według mnie tylko dwie, może góra trzy osoby nadają się do tej funkcji. reszta to dno i kilometr mułu. mierni, bierni, ale wierni.


a prawdą jest, że ludzie (czytaj wyborcy) nie myślą! głosują na tych samych, którzy nic nie robią, ale są radnymi.


i generalnie - jak patrzę na zdjecia z sesji, pomijając wyrazy twarzy tęskniące za rozumem, to zadaje sobie pytanie, co robi w radzie, i czego dokonały, np. dwie panie, w tym jedna z synem? czym się wsławiły? jak poprawiły życie mieszkańców? 


jedyna chyba Iwona, która coś chce robić. zajęła się młodzieżą i chwała jej za to. oczywiście, zawsze można chcieć więcej i my jako wyborcy mamy od nich wymagać, bo oni tam są nie dla diet i odwalania kolejnych sesji (pomijając fakt, że jak pisał ktoś kiedyś, że jedna z pań była na L4 w pracy, ale diete pobierała, bo na sesje to mogła chodzić). oni są tam, żeby nam służyć!!! taka jest ich rola


  

(2015-05-19 08:58:26)
Do Lupafjanki

A mnie ciekawi kto na tych ludzi głosował? Przecież jakoś tam się dostali. Zamiast więc teraz jęczeć i narzekać na radnych, to radziłbym wtedy kiedy jest okazja, mądrze głosować aby rozwalić wreszcie tę chorą sitwę. Ale trzeba głosować! i namawiac do tego wszystkich innych, znajomych, rodzinę, przyjaciół, kogokolwiek. Gdyby każdy, kto nie głosował za ludźmi Radtkego, przekanoł choć 1-2 osoby, to w radzie nie byłoby nikogo z [*****] Radtke!!! Ale oczywiście jak są wybory to wszyscy mają albo to w d...pie albo głosują jak barany ciągle na te same ś...nie

(2015-05-18 21:24:49)
Obiektywny

Radni niech się zajmą lokalami z automatami do gier a nie sami jeszcze udostępniają lokale i tworzą wylęgarnię zła i nie przejmują się problemami mieszkańców tylko dbają o własne tyłki i za pieniądze dali by się... 

(2015-05-17 16:26:18)
Lupafjanka

jak widzę te twarze, wyrażające tęsknotę za rozumem, to lekko mi się słabo robi. Tak wraz ze znajomymi czekamy, kiedy to radni, wybrańcy narodu lokalnego, rozpoczną realizację swoich obietnic wyborczych...


znając lubawskie realia to pewnie się nie doczekam.


ciekawi też mnie następująca kwestia, po co radni chodzą na sesje, jak większość z nich absolutnie NIC nie mówi, nie zabiera głosu, nie proceduje, tylko jak stado baranków podnosi rękę? 


przecież wystarczyłyby ich podpisy, że oni się zgadzają, na to co burmistrz i radę można rozwiązać...


 

(2015-05-17 09:44:50)
KOLA

WUJT LUAWA


 


 

(2015-05-17 09:12:28)